Zaczarowane motylki

Drodzy rodzice, „Zaczarowane motylki” zapraszają dzieci w wieku: 6-36 miesięcy – do żłobka muzycznego, utworzonego w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Zaczarowane motylki. Projekt utworzenia i uruchomienia żłobka w Warszawie”, 3-5 lat – do kameralnego przedszkola realizującego autorski program ogólnorozwojowy zgodny z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.

Żłobek i przedszkole mieszczą się w nowoczesnym lokalu przy ul. Jana Kazimierza 15/1 na Woli, zaadaptowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, oraz rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Żłobek jest oddzielony od przedszkola i posiada wpis do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych m.st. Warszawy. Oba lokale posiadają osobne wejścia, sale, zaplecze kuchenne i łazienki.